Website
Gesunde Hochschule

Gesunde Hochschule

Dr. med. Thomas Kötter

Bereich Leitung Projekt Studierendengesundheit
E-MailThomas.Koetter(at)uksh(dot)de
Telefon+49 451 500 51220
Fax +49 451 500 51204

Katharina Pletz, M.A.

Bereich Leitung Projekt Mitarbeitergesundheit
E-Mailkatharina.pletz(at)uni-luebeck(dot)de
Telefon+49 451 3101 1206
Fax+49 451 3101 1004

Prof. Dr. med. Elke Ochsmann, MHBA

Bereich Wissenschaftliche Begleitung Projekt Mitarbeitergesundheit
E-MailElke.Ochsmann(at)uni-luebeck(dot)de
Telefon+49 451 500 51300